Informacje organizacyjne

Rejestracja na terenie zlotu

  • Osoby zarejestrowane otrzymały kody QR, które powinny mieć ze sobą w trakcie przyjazdu na zlot. Mogą być wydrukowane lub na smartfonach
  • Na bramie wjazdowej będą sprawdzane kody QR lub ręcznie na liście w przypadku ich braku
  • Osoby niezapisane będą mogły opłacić wjazd na bramie i następnie udać się do biura zlotu
  • Duża prośba: ZAPAMIĘTAJ SWÓJ NUMER STARTOWY. Nasze listy, plan terenu oraz atrakcje korzystają z tego numeru w celu szybkiej identyfikacji.

Teren parku wokół pałacu jest objęty ochroną konserwatora przyrody

  • Na terenie zlotu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi, czterema strefami. Strefy znajdują się na rogach budynku pałacowego. Widoczne są ceramiczne popielniczki oraz oznaczenia.
  • Na terenie parku i pałacu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu niezakupionego na terenie zlotu
  • Na terenie zlotu obowiązuje zakaz rozpalania grillów