Aktualizacja: Ostatnie miejsca w rejestracji online wyczerpane

Aktualizacja: zapisy zakończone. Możliwe jest dopisanie na miejscu zlotu zgodnie z zasadami.

 

Dostaliście niezłej mobilizacji na koniec zapisów! Na liście już 276 załóg! 😎 Ze względu na uruchomione już produkcje niektórych materiałów, w zapisach online możemy przyjąć jeszcze maksymalnie 15 załóg. Pozostali chętni będą mogli dopisać się już na miejscu wydarzenia