Zasady uczestnictwa w zlocie ForzaItalia.pl 2019

Przedstawiamy krótkie podsumowanie zasad uczestnictwa w tegorocznej edycji zlotu ForzaItalia.pl 2019.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami, ponieważ w stosunku do poprzednich edycji wprowadziliśmy istotne zmiany.

Zgłoszenia

Rejestracja jest obowiązkowa dla każdej załogi włoskiego samochodu, która chce wjechać na teren zlotu. Załogi w pojazdach włoskich, które nie dokonały rejestracji przed zlotem, będą mogły dokonać jej na miejscu lub pozostawić auto poza terenem zlotu i wejść w charakterze odwiedzającego.

Organizatorzy nie gwarantują pełnego pakietu zlotowego i pamiątek osobom, które zarejestrują się bezpośrednio na terenie imprezy.

Wejście na teren wydarzenia w charakterze odwiedzającego jest możliwe i nie jest odpłatne.

Rajd turystyczny

Rajd wymaga wcześniejszej rejestracji na zlocie jako załoga i przypisania numeru startowego. Liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona do 40.

Po wyczerpaniu miejsc na rajd, tworzona będzie lista rezerwowa jeśli załoga zgłosi chęć wzięcia udziału w rajdzie, wpisując taką informację w formularzu w polu UWAGI. W przypadku braku zapisanej załogi w trakcie odprawy na rajd, dopuszczona będzie załoga z listy rezerwowej.

Jazdy demontracyjne

Partner wydarzenia – Carserwis – zorganizuje jazdy demonstracyjne. Jazdy demonstracyjne są przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników zlotu. Chęć odbycia jazdy testowej należy wyrazić w formularzu zapisów na zlot. W trakcie rejestracji w biurze zlotu, załoga otrzyma częściowo wypełniony już formularz jazdy testowej i z nim będzie mogła udać się na stoisko Carserwisu, aby umówić się na konkretne auto i godzinę. Liczba jazd testowych jest ograniczona. Jedna załoga może wykonać jedną jazdę demonstracyjną

Konkurs elegancji

Chęć udziału w konkursie elgancji powinna być zgłoszona na etapie zapisów na zlot. Ze względów logistycznych musimy wiedzieć z góry jaka liczba załóg jest chętna aby zaplanować czas oraz prezentacje. Liczba załóg, które mogą wziąć udział w konkursie jest limitowana do 50. Zgłoszenie do konkursu nie jest odpłatne.

Kluby / grupy / organizacja na terenie

Organizatorzy przyjmują prośby co do ustawienia pojazdów klubowych wspólnie. Będą wydzielone specjalne strefy tematyczne, w ramach których, będzie to możliwe. Prośby takie prosimy składać w polu uwaga w formularzu lub oddzielnie na email kontaktowy.

 

Koszty udziału w ForzaItalia.pl 2019

– opłata rejestracyjna – 100 zł

– rajd turystyczny – 30 zł

– konkurs elegancji – 0 zł

– jazda demonstracyjna – 0 zł

– koszulka zlotowa – 35 zł

– kolacja sobotnia – 100 zł / os

– nocleg w hotelu – 250 zł / pokój 2-os. / noc  – (za pokój czyli za 2 os. bo powtarza się to pytanie 🙂 )

– dostawka w pokoju – 90 zł / os / noc